Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

                                 Năm học 2015 – 2016 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện

                             

   Năm học 2015 – 2016 là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết lần thứ XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập Quốc tế. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên quyết

Tâm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD &ĐT và những nhiệm vụ của Ngành GD & ĐT Thái Nguyên. Thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản sau:

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

    Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục như đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh khuyết tật trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục.

     Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong công tác quản lý giáo dục và chăm sóc học sinh khuyết tật. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí dạy học. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, chú trọng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh khuyết tật.

   Làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh.

    Thực hiện chỉ thị, phương hướng nhiệm vụ năm học của Bộ GD cũng như của Ngành, trường đề ra những nhiệm vụ chính sau:

1. Tăng cường thiết lập kỷ cương, xây dựng củng cố nề nếp nhằm xây dựng nhà trường thực sự quy củ và thiết thực sâu sắc. tập thể sư phạm nhà trường nêu cao tinh thần gương mẫu trong hoạt động và sinh hoạt.

2. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, triển khai các chuyên đề một cách có hiệu quả, chú trọng dạy các môn đặc thù cho HS khuyết tật.

3. Xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực sư phạm tốt, đặc biệt là năng lực dạy học sinh khuyết tật. Xây dựng kế hoạch đưa giáo viên đi tâp huấn, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn về mô hình dạy trẻ khuyết tật để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

4. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện dân chủ hóa trong nhà trường. Quan tâm việc chăm sóc, học tập của các em học sinh khuyết tật.

5. Thực hiện việc tuyển sinh và tiếp nhận đúng quy định, đúng đối tượng. Nâng cao hơn nữa về hiệu lực và hiệu quả của Ban lãnh đạo, các tổ khối trưởng của trường.

6. Thực hiện việc cải tiến lề lối làm việc với tác phong công nghiệp, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó không ngại khổ, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của nhà trường.

7. Xây dựng nhà trường là một cơ quan văn hóa. Tất cả cán bộ của trường đều nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm để phục vụ cho sự nghiệp giáo dục với tinh thần kỷ luật nghiêm, tận tụy, chí công vô tư, tôn trọng và thực hiện các quy định của pháp luật.

                         KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TỪNG THÁNG

Năm học 2015  - 2016

Tháng

năm

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng 8

2015

- Triển khai bồi dưỡng Chính trị, chuyên môn cho Cán bộ, giáo viên.

- Các tổ chuyên môn rà soát, xây dựng chương trình các môn học (Ngôn ngữ ký hiệu, Phát triển giao tiếp, các môn học kỹ năng và Định hướng di chuyển)

- Phân công chuyên môn, phân công giáo viên chủ nhiệm.

- Kiểm tra việc chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập của học sinh: SGK, vở viết

- Nhận bàn giao học sinh sau hè, GV và HS tập trung ôn tập, chuẩn bị cho năm học mới.

+ Cấp THCS: Học từ (17/8/2015)

+ Tiểu học: Tập trung học sinh ( 25/8/2015)

- Chuẩn bị khai giảng năm học 2015 - 2016

 

Tháng 9

2015

- Tổ chức khai giảng năm học 2015 - 2016

- Báo cáo số liệu thống kê học sinh đầu năm học 2015 - 2016

- Dạy học theo Thời khóa biểu (Từ ngày 7/9/2015)

- Tổ chức Hội nghị phụ huynh học sinh đầu

- Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành giáo dục năm học 2015 – 2016, quy định đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên của nhà trường và Quy định đạo đức nhà giáo

- Các tổ đăng ký thi đua (theo kế hoạch của nhà trường)

- GV tổ chuyên môn hoàn thành hồ sơ.

 

Tháng 10

2015

- Dạy học theo kế hoạch, Thời khóa biểu và Phân phối chương trình.

- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn đột xuất theo kế hoạch nội bộ của nhà trường

- Phát động phong trào thi đua chào mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 (Thi giảng qua tổ chuyên môn)

- Kiểm tra hồ sơ (Tổ chuyên môn kiểm tra – Báo cáo kết quả)

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức.

 

Tháng11

2015

- Phát động thi đua chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Dạy theo kế hoạch, phân phối chương trình, thời khóa biểu

- Tiếp tục thi giảng qua tổ chuyên môn.

- Kiểm tra toàn diện GV, kiểm tra chuyên môn đột xuất theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Thi văn nghệ cán bộ giáo viên do công đoàn ngành tổ chức.

- Tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập trường và tổng kết phong trào thi đua.

 

Tháng 12

2015

- Phát động thi đua chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12

- Dạy học theo kế hoạch, thời khóa biểu, phân phối chương trình

- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn đột xuất theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Triển khai chuyên môn theo các chuyên đề cho từng loại tật.

- Ôn tập và kiểm tra học kỳ I

 

Tháng 1

2015

- Dạy học theo kế hoạch, TKB, Phân phối chương trình

- Triển khai chuyên môn theo các chuyên đề cho từng loại tật.

- Kiểm tra hồ sơ học kì I (Cấp trường)

- Tổng hợp điểm học kì I: Sổ theo dõi chất lượng GVCN + GVBM, sổ học bạ và báo cáo kết quả

- Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2015 - 2016

 

Tháng 2

2015

- Chào mừng Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2

- Dạy học theo kế hoạch, thời khóa biểu, phân phối chương trình

- Triển khai chuyên môn theo các chuyên đề cho từng loại tật.

- Tổ chức cho học sinh nghỉ tết theo quy định

 

Tháng 3

2015

- Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3

- Dạy học theo kế hoạch, thời khóa biểu, phân phối chương trình

- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn đột xuất theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Kiểm tra hồ sơ cấp tổ (Tổ chuyên môn kiểm tra)

- Thi giảng GV dạy giỏi cấp trường

 

Tháng 4

2015

- Dạy học theo kế hoạch, thời khóa biểu, phân phối chương trình

- Tổ chức ngày Khuyết tật Việt Nam 18/4

- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn đột xuất theo kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Thi giảng GV dạy giỏi cấp trường

- Ôn tập cuối năm học cho học sinh, chuẩn bị thi cuối học kì II

 

Tháng 5

2015

- Dạy học theo kế hoạch, thời khóa biểu, phân phối chương trình

- Kiểm tra cuối học kì II, tổng hợp kết quả

- Kiểm tra hồ sơ: Cấp trường

- Đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm

- Tổng hợp số liệu, báo cáo cuối năm

- Tổng kết năm học 2015 - 2016

- Bàn giao học sinh về hè

 

Tháng 6

2015

- Báo cáo tổng kết thi đua năm học 2015 – 2016

- Chuẩn bị các khóa bồi dưỡng hè

- Học sinh nghỉ hè.

 

 

 
Nguồn: gdhtte.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Lớp học nghề của học sinh khuyết tật 23/10/14
Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên là một mô hình giáo dục đặc biệt, với chức năng: Chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh.
Giới thiệu sản phẩm nghề của học sinh khuyết tật 04/10/14
Trường Giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên là một mô hình giáo dục đặc biệt, với chức năng: Chăm sóc và giáo dục học sinh khuyết tật trong toàn tỉnh. Trong những năm qua nhà trường rất chú trọng tới công tác hướng nghiệp dạy
Sinh hoạt chuyên môn 02/10/14
Để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Trường GD&HT trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng kỹ năng về ngôn ngũ kí hiệu, chữ nổi Braille phương pháp dạy các
Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014- 2015 25/09/14
Ngày 25/9/2014, Trường GD&HT trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên tổ chức buổi họp triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. Các Cán bộ, giáo viên của Nhà trường tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và quyết
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 125
Tháng 06 : 824
Năm 2021 : 9.175